Velkommen til Objektivismen

Velkommen til Objektivismen. Bilde av Atlas. Foto: Quinn Dombrowski / Flickr

Objektivismen er en filosofi som gjør deg i stand til å leve så godt og meningsfullt som mulig. For å få mest ut av livet ditt må du, ifølge Objektivismen, bruke fornuft som en kilde til kunnskap. Virkeligheten er det den er og alt som eksisterer har bestemte egenskaper – også mennesket.

Ut ifra dette observerer vi fakta, oppdager hva som er bra for mennesket, og finner ut hvilke handlinger som er riktige for å fremme livet. Hvis du vil bli så lykkelig som mulig og nå så langt du kan, er Objektivismen for deg.

 
 
 
 

Objektivismen forteller:

 • At virkeligheten er objektiv, og uavhengig av menneskets bevissthet og ønsker
 • At fornuft og logikk er menneskets eneste pålitelige kilde til kunnskap
 • At egeninteresse er riktig for å leve et lykkelig og produktivt liv
 • At et sosialt system som beskytter individuelle rettigheter sikrer harmoni
 • At kunst spiller en avgjørende rolle for å vedlikeholde og utvikle sinnet
 
 
My philosophy, in essence, is the concept of man as a heroic being, with his own happiness as the moral purpose of his life, with productive achievement as his noblest activity, and reason as his only absolute.Ayn Rand
 
 

Ifølge Objektivismen bør du:

 • Følge fornuften, ikke ønsketenkning eller tro
 • Arbeide for å oppnå et meningsfullt og produktivt liv
 • Skaffe deg fortjent selvtillit
 • La jakten på egenlykke være det høyeste moralske mål
 • Få fremgang ved å behandle andre som individer
 • Bytte verdi for verdi